Powiedz losowi


powiedz-losowi-tak-a-wszystko-stanie-ę-od-razu-mniej-gorzkie
halina auderskapowiedzlosowitakwszystkostaniesięodrazumniejgorzkiepowiedz losowiwszystko staniestanie sięsię odod razurazu mniejmniej gorzkiea wszystko staniewszystko stanie sięstanie się odsię od razuod razu mniejrazu mniej gorzkiea wszystko stanie sięwszystko stanie się odstanie się od razusię od razu mniejod razu mniej gorzkiea wszystko stanie się odwszystko stanie się od razustanie się od razu mniejsię od razu mniej gorzkie

Wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe -Goethe
wszystko-jest-trudne-zanim-stanie-ę-łatwe
Wszystko jest trudne zanim stanie się proste. -Margaret Fuller
wszystko-jest-trudne-zanim-stanie-ę-proste
Kiedy ulepszysz teraźniejszość, wszystko co po niej nastąpi również stanie się lepsze. -Paulo Coelho
kiedy-ulepszysz-teraźniejszość-wszystko-co-po-niej-nastąpi-również-stanie-ę-lepsze
Nie staraj się rozumieć wsystkiego, bo wszystko stanie się niezrozumiałe. -Demokryt
nie-staraj-ę-rozumieć-wsystkiego-bo-wszystko-stanie-ę-niezrozumiałe
Wszystko jest w stanie całkowitego rozczochrania. -Wallace
wszystko-jest-w-stanie-całkowitego-rozczochrania