Powiedz mi, a zapomnę, pokaż - a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem!


powiedz-mi-a-zapomnę-pokaż-a-zapamiętam-pozwól-mi-działać-a-zrozumiem
anonimpowiedzmizapomnępokażzapamiętampozwólmidziałaćzrozumiempowiedz mipokażpozwól mimi działaća zapamiętampozwól mi działać

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Zaangażuj mnie, a zrozumiem.Nie ma co naśladować życia, trzeba działać jak ono. Działać przeciwko niemu.Myśleć jest łatwo, działać trudno - działać zgodnie ze swymi myślami jest rzeczą najtrudniejszą w świecie.Uchroń przed złem Panie Już mi nie pozwól się bać Nie pozwól na łzy Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, Zapomnij o mnie!