Powiedz mi, a zapomnę, pokaż - a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem!


powiedz-mi-a-zapomnę-pokaż-a-zapamiętam-pozwól-mi-działać-a-zrozumiem
anonimpowiedzmizapomnępokażzapamiętampozwólmidziałaćzrozumiempowiedz mipokażpozwól mimi działaća zapamiętampozwól mi działać

powiedz-mi-a-zapomnę-pokaż-mi-a-zapamiętam-pozwól-mi-zrobić-a-zrozumiem
Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Zaangażuj mnie, a zrozumiem. -Konficjusz
powiedz-mi-a-zapomnę-pokaż-mi-a-zapamiętam-zaangażuj-mnie-a-zrozumiem
Nie ma co naśladować życia, trzeba działać jak ono. Działać przeciwko niemu. -Pablo Picasso
nie-co-naśladować-życia-trzeba-działać-jak-ono-działać-przeciwko-niemu
Myśleć jest łatwo, działać trudno - działać zgodnie ze swymi myślami jest rzeczą najtrudniejszą w świecie. -Johann Wolfgang Goethe
myść-jest-łatwo-działać-trudno-działać-zgodnie-ze-swymi-myślami-jest-rzeczą-najtrudniejszą-w-świecie
Uchroń przed złem Panie Już mi nie pozwól się bać Nie pozwól na łzy  -matijah
uchroń-przed-złem-panie-już-mi nie pozwól ę-bać-nie-pozwól-na łzy 
Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, Zapomnij o mnie! -Adam Mickiewicz
jeśli-zapomnę-o-nich-ty-boże-na-niebie-zapomnij-o-mnie