powiedz-mi-a-zapomnę-pokaż-mi-a-zapamiętam-pozwól-mi-zrobić-a-zrozumiem
konfucjuszpowiedzmizapomnępokażzapamiętampozwólmizrobićzrozumiempowiedz mipokaż mipozwól mimi zrobićpozwól mi zrobić

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż - a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem!Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Zaangażuj mnie, a zrozumiem.Uchroń przed złem Panie Już mi nie pozwól się bać Nie pozwól na łzy Ważne jest nie to, co możemy zrobić, lecz to, co zrobić musimy.Zrobić coś z niczego jest własnością Boga; zrobić z małej rzeczy wiele, to własność pracy.Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, Zapomnij o mnie!