Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci, kim jesteś.


powiedz-mi-jakie-książki-masz-w-domu-a-powiem-kim-jesteś
anonimpowiedzmijakieksiążkimaszdomupowiemkimjesteśpowiedz mijakie książkiksiążki maszmasz ww domupowiem cikim jesteśjakie książki maszksiążki masz wmasz w domua powiem cijakie książki masz wksiążki masz w domujakie książki masz w domu

Powiedz mi, kim są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś. -Ernest Hemingway
powiedz-mi-kim-są-twoi-przyjaciele-a-powiem-kim-jesteś
Powiedz mi, kto są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś. Od tej zasady historia zna jeden wyjątek: Judasz, którego znajomościom nie można nic zarzucić. -Ernest Hemingway
powiedz-mi-kto-są-twoi-przyjaciele-a-powiem-kim-jesteś-od-tej-zasady-historia-zna-jeden-wyjątek-judasz-którego-znajomościom-nie-można-nic
Po­wiedz mi, ja­kie książki masz w do­mu, a po­wiem ci, kim jesteś. -Jarosław Iwaszkiewicz
po­wiedz-mi-ja­kie-książki-masz-w do­mu-a po­wiem-kim-jesteś
to-nie-to-co-masz-ani-to-kim-jesteś-ani-to-gdzie-jesteś-ani-co-robisz-czyni-cię-szczęśliwym-bądź-nieszczęśliwym-chodzi-o-to-o-czym-myślisz