Powiedz mi, kim są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś.


powiedz-mi-kim-są-twoi-przyjaciele-a-powiem-kim-jesteś
ernest hemingwaypowiedzmikimtwoiprzyjacielepowiemjesteśpowiedz mikim sąsą twoitwoi przyjacielepowiem cikim jesteśkim są twoisą twoi przyjacielea powiem cikim są twoi przyjaciele

Powiedz mi, kto są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś. Od tej zasady historia zna jeden wyjątek: Judasz, którego znajomościom nie można nic zarzucić.Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci, kim jesteś.Powiedz mi z kim sypiasz, powiem ci, o kim śnisz.Powiedz mi z kim przestajesz, powiem ci z kim zaczniesz.Kim jesteś? Py­tałam szeptem A ty za­mykałeś mi us­ta gorącym pocałunkiem Kim jesteś? Py­tałam spojrzeniem A ty krępo­wałeś mnie zuchwałą głębią swoich źrenic Kim jesteś? Py­tałam dłońmi na twarzy A ty tyl­ko szor­stkim uśmie­chem ocierałeś się o nie Teraz Jes­teś więc Bra­kiem odpowiedzi Dręczącym mo­je na wpół przes­pa­ne noce Koncentruj się bardziej na własnym charakterze niż na własnej reputacji, ponieważ charakter stanowi o tym, kim naprawdę jesteś, a reputacja to jedynie to, kim jesteś w oczach innych ludzi.