Powiedz mi, kim są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś.


powiedz-mi-kim-są-twoi-przyjaciele-a-powiem-kim-jesteś
ernest hemingwaypowiedzmikimtwoiprzyjacielepowiemjesteśpowiedz mikim sąsą twoitwoi przyjacielepowiem cikim jesteśkim są twoisą twoi przyjacielea powiem cikim są twoi przyjaciele

Powiedz mi, kto są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś. Od tej zasady historia zna jeden wyjątek: Judasz, którego znajomościom nie można nic zarzucić. -Ernest Hemingway
powiedz-mi-kto-są-twoi-przyjaciele-a-powiem-kim-jesteś-od-tej-zasady-historia-zna-jeden-wyjątek-judasz-którego-znajomościom-nie-można-nic
Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci, kim jesteś. -Anonim
powiedz-mi-jakie-książki-masz-w-domu-a-powiem-kim-jesteś
Koncentruj się bardziej na własnym charakterze niż na własnej reputacji, ponieważ charakter stanowi o tym, kim naprawdę jesteś, a reputacja to jedynie to, kim jesteś w oczach innych ludzi. -John Wooden
koncentruj-ę-bardziej-na-własnym-charakterze-ż-na-własnej-reputacji-ponieważ-charakter-stanowi-o-tym-kim-naprawdę-jesteś-a-reputacja-to-jedynie