Powiedz mi z kim przestajesz, powiem ci z kim zaczniesz.


powiedz-mi-z-kim-przestajesz-powiem-z-kim-zaczniesz
stanisław jerzy lecpowiedzmikimprzestajeszpowiemzacznieszpowiedz mimi zz kimkim przestajeszpowiem ciz kimkim zacznieszpowiedz mi zmi z kimz kim przestajeszpowiem ci zci z kimz kim zacznieszpowiedz mi z kimmi z kim przestajeszpowiem ci z kimci z kim zacznieszpowiedz mi z kim przestajeszpowiem ci z kim zaczniesz

Powiedz mi, kim są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś.Powiedz mi z kim sypiasz, powiem ci, o kim śnisz.Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci, kim jesteś.Powiedz mi, kto są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś. Od tej zasady historia zna jeden wyjątek: Judasz, którego znajomościom nie można nic zarzucić.In­tegral­ność in­te­lek­tual­na to zdol­ność widze­nia świata ta­kim, ja­kim on jest, a nie ta­kim, ja­kim chce­cie, żeby był.Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj się, z kim Ty przestajesz