Powiedz mi z kim sypiasz, powiem ci, o kim śnisz.


powiedz-mi-z-kim-sypiasz-powiem-o-kim-śnisz
stanisław jerzy lecpowiedzmikimsypiaszpowiemśniszpowiedz mimi zz kimkim sypiaszpowiem cio kimkim śniszpowiedz mi zmi z kimz kim sypiaszo kim śniszpowiedz mi z kimmi z kim sypiaszpowiedz mi z kim sypiasz

Powiedz mi, kim są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś.Powiedz mi z kim przestajesz, powiem ci z kim zaczniesz.Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci, kim jesteś.Powiedz mi, kto są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś. Od tej zasady historia zna jeden wyjątek: Judasz, którego znajomościom nie można nic zarzucić.In­tegral­ność in­te­lek­tual­na to zdol­ność widze­nia świata ta­kim, ja­kim on jest, a nie ta­kim, ja­kim chce­cie, żeby był.W ot­chłani trwając myślą za­bijając czas trwam masz coś do te­go to powiedz tkwienie w cho­rej ma­terii wspomaga ból który is­tniał zaw­sze i nie poz­wo­li o so­bie za­pom­nieć kim jes­tem w tej chwi­li ni­kim czu­je się teraz ob­cy z każdej strony nikt mnie nie obudzi do życia póki sam te­go nie zrobię wal­czę o każdy dzień trwając w nieskończoności