Powiedz, przechodniu, Sparcie, że widziałeś tu nas poległych w imię posłuszeństwa świętym prawom ojczyzny.


powiedz-przechodniu-sparcie-że-widziałeś-nas-poległych-w-imię-posłuszeństwa-świętym-prawom-ojczyzny
simonidespowiedzprzechodniusparcieżewidziałeśnaspoległychimięposłuszeństwaświętymprawomojczyznyże widziałeświdziałeś tutu nasnas poległychpoległych ww imięimię posłuszeństwaposłuszeństwa świętymświętym prawomprawom ojczyznyże widziałeś tuwidziałeś tu nastu nas poległychnas poległych wpoległych w imięw imię posłuszeństwaimię posłuszeństwa świętymposłuszeństwa świętym prawomświętym prawom ojczyznyże widziałeś tu naswidziałeś tu nas poległychtu nas poległych wnas poległych w imiępoległych w imię posłuszeństwaw imię posłuszeństwa świętymimię posłuszeństwa świętym prawomposłuszeństwa świętym prawom ojczyznyże widziałeś tu nas poległychwidziałeś tu nas poległych wtu nas poległych w imięnas poległych w imię posłuszeństwapoległych w imię posłuszeństwa świętymw imię posłuszeństwa świętym prawomimię posłuszeństwa świętym prawom ojczyzny

Święty, który wie, że jest świętym, nie jest świętym albo mówiąc inaczej: już nim nie jest. -Elie Wiesel
Święty-który-wie-że-jest-świętym-nie-jest-świętym-albo-mówiąc-inaczej-już-nim-nie-jest
Nie urodziliśmy się dla nas, lecz dla naszej ojczyzny. -Platon
nie-urodziliśmy-ę-dla-nas-lecz-dla-naszej-ojczyzny
Wróć z tarczą albo na tarczy - pożegnanie syna w starożytnej Sparcie. -Anonim
wróć-z-tarczą-albo-na-tarczy-pożegnanie-syna-w-starożytnej-sparcie
Kochajmy ojczyznę, bądźmy posłuszni prawom. -Anonim
kochajmy-ojczyznę-bądźmy-posłuszni-prawom