Powinienem być ilustratorem lub uczyć się malarstwa, a ja co? Musiałem zajmować się liternictwem. Równie dobrze mogli mnie wrobić w akrobatykę spadochronową.


powinienem-być-ilustratorem-lub-uczyć-ę-malarstwa-a-ja-co-musiałem-zajmować-ę-liternictwem-równie-dobrze-mogli-mnie-wrobić-w-akrobatykę
john lennonpowinienembyćilustratoremlubuczyćsięmalarstwajacomusiałemzajmowaćliternictwemrówniedobrzemoglimniewrobićakrobatykęspadochronowąpowinienem byćbyć ilustratoremilustratorem lublub uczyćuczyć sięsię malarstwaja comusiałem zajmowaćzajmować sięsię liternictwemrównie dobrzedobrze moglimogli mniemnie wrobićwrobić ww akrobatykęakrobatykę spadochronowąpowinienem być ilustratorembyć ilustratorem lubilustratorem lub uczyćlub uczyć sięuczyć się malarstwaa ja comusiałem zajmować sięzajmować się liternictwemrównie dobrze moglidobrze mogli mniemogli mnie wrobićmnie wrobić wwrobić w akrobatykęw akrobatykę spadochronową

Pozostaniemy młodymi, dokąd będziemy mogli uczyć się nowych przyzwyczajeń i znosić przeciwności.Prowincjonalność stała się formą zdecydowanie wewnętrzną, psychiczną. Można na wsi równie dobrze być światowcem, jak w Paryżu głęboko prowincjonalnym.Prawo może być obyczajem równie dobrze co i żandarmem.Gdybym próbował czytać wszystkie słowa krytyki skierowane przeciwko mnie - mógłbym równie dobrze zamknąć swoje biuro i wziąć się za coś innego. Robię to, co według mnie najlepsze, najlepiej jak potrafię. I mam zamiar robić tak do końca. I jeśli przy końcu okaże się, że mam rację, wszystko, co o mnie powiedziano, przestanie się liczyć. A jeśli koniec pokaże, że się myliłem, nie zmieni tego nawet 10 aniołów, które będą przysięgać, że miałem rację.Dobra robota może równie dobrze szkodzić, jak dobrze pomagać.Dobrze się uczyć na własnych błędach, ale lepiej na cudzych.