Powinienem sądzić ją według czynów, a nie słów.


powinienem-sądzić-ją-według-czynów-a-nie-słów
antoine de saint - exuperypowinienemsądzićwedługczynówniesłówpowinienem sądzićsądzić jąją wedługwedług czynównie słówpowinienem sądzić jąsądzić ją wedługją według czynówa nie słówpowinienem sądzić ją wedługsądzić ją według czynówpowinienem sądzić ją według czynów

Nie należy ludzi sądzić według ich przekonań, lecz według tego, co przekonania te z nich czynią.Sądź innych według dokonanych czynów, siebie według dobrych zamiarów. To wygodne.Narody należy sądzić nie według zbrodni popełnionych przez ich niegodnych synów, ale miarą gwałtowności, z jaką na te zbrodnie reagują.brakło słów więc obliczę deltę dla dusz człeków tych ro­zum do kwadratu... odjąć cztery ser­ca skrawki... ra­zy czynów gar­stkę i słów krocie... cóż to wyszło? aż brak... liczb! to się jed­nak chy­ba czuje Miłość jest skut­kiem dob­rych czynów, a nie pięknych słów i myśli.Istnieje pogląd wśród ludzi moralnych, że powinni czynić swych sąsiadów dobrymi. Jedyna osoba, którą powinienem uczynić dobrą, to ja sam. Natomiast mój obowiązek w stosunku do sąsiada zostanie o wiele lepiej wyrażony, jeśli powiem, że powinienem uczynić go szczęśliwym.