Powinniśmy zawsze słuchać małego dziecka, którym niegdyś byliśmy - i które wciąż jeszcze w sobie nosimy. Ono dobrze wie, co to są magiczne chwile. I clić często udaje nam się zagłuszyć jego płacz, to jednak nigdy nie zdołamy stłumić jego głosu.


powinniśmy-zawsze-słuchać-łego-dziecka-którym-niegdyś-byliśmy-i-które-wciąż-jeszcze-w-sobie-nosimy-ono-dobrze-wie-co-to-są-magiczne
paulo coelhopowinniśmyzawszesłuchaćmałegodzieckaktórymniegdyśbyliśmyktórewciążjeszczesobienosimyonodobrzewiecotomagicznechwileclićczęstoudajenamsięzagłuszyćjegopłaczjednaknigdyniezdołamystłumićgłosupowinniśmy zawszezawsze słuchaćsłuchać małegomałego dzieckaktórym niegdyśniegdyś byliśmybyliśmyi którektóre wciążwciąż jeszczejeszcze ww sobiesobie nosimyono dobrzedobrze wiesą magicznemagiczne chwilei clićclić częstoczęsto udajeudaje namnam sięsię zagłuszyćzagłuszyć jegojego płaczjednak nigdynigdy nienie zdołamyzdołamy stłumićstłumić jegojego głosupowinniśmy zawsze słuchaćzawsze słuchać małegosłuchać małego dzieckaktórym niegdyś byliśmyniegdyś byliśmyi którei które wciążktóre wciąż jeszczewciąż jeszcze wjeszcze w sobiew sobie nosimyono dobrze wieco to sąsą magiczne chwilei clić częstoclić często udajeczęsto udaje namudaje nam sięnam się zagłuszyćsię zagłuszyć jegozagłuszyć jego płaczjednak nigdy nienigdy nie zdołamynie zdołamy stłumićzdołamy stłumić jegostłumić jego głosu

Zdrada to cios, którego nie oczekujesz. Jeśli dobrze poznasz swoje serce, to nigdy Ci takiego ciosu nie zada. Będziesz bowiem znał jego najtajniejsze marzenia i jego tęsknoty, i będziesz je szanował. Nikt nie może uciec przed własnym sercem. Dlatego lepiej słuchać, co ono mówi. Aby żaden niespodziewany cios nigdy Cię nie dosięgnął.Pragnę Cię! Two­jego dotyku. Two­jego ciepła. Two­jego łobu­zer­skiego uśmiechu. Two­jej is­kry w oczach kiedy się na mnie patrzysz. Two­jej bar­wy głosu na­dającej rytm naszym sercom. Two­jej energii, która nam zaw­sze i wszędzie towarzyszyła. Two­jej obecności. Two­jego ciała. Chwi­li rozkoszy. Namiętności. Cza­su, który razem spędzaliśmy. Chcę, abyś tu był. Teraz. Zaraz. Zawsze. Na zawsze. Przy mnie. Ze mną. Nie pot­rze­ba cza­su na rozmyślanie. Pod­daj się chwili. Od­daj jej w całości. Potrafisz. Prze­cież zaw­sze, do wszystkiego jes­teś pierwszy. Czyż nie? Więc przyjdź. Usiądź. Przytul. Pocałuj. Bądź. Niech ta chwila trwa... ...na zawsze Mąż powinien wiedzieć zawsze, co ma jego żona, bo ona sama wie zawsze dobrze, czego nie ma.Jeżeli twój przyjaciel cię oszukał, bądź obojętny na jego okazywanie przyjaźni; bądź jednak zawsze czuły na jego nieszczęścia.My ludzie umieramy na samą myśl o miłościach, które przepadły na zawsze, o chwilach które mogłyby być piękne a nie były, o skarbach, które mogłyby być odkryte, ale pozostały na zawsze niewidoczne pod piaskami. Obawiamy się sięgać po swoje największe marzenia, ponieważ wydaje nam się, że nie jesteśmy ich godni, lub że nigdy nam się to nie uda.W życiu nigdy nie jest tak jakbyśmy to sobie wymarzyli, dlatego nie warto robić sobie nadziei, najważniejsze to być silnym i nie dać się stłumić.