Powinno się bronić swoich praw. Odejść i zostawić wszystko w ręku wroga byłoby równoznaczne z przyznaniem się do klęski.


powinno-ę-bronić-swoich-praw-odejść-i-zostawić-wszystko-w-ręku-wroga-byłoby-równoznaczne-z-przyznaniem-ę-do-klęski
rabindranath tagorepowinnosiębronićswoichprawodejśćzostawićwszystkorękuwrogabyłobyrównoznaczneprzyznaniemdoklęskipowinno sięsię bronićbronić swoichswoich prawodejść ii zostawićzostawić wszystkowszystko ww rękuręku wrogawroga byłobybyłoby równoznacznerównoznaczne zz przyznaniemprzyznaniem sięsię dodo klęskipowinno się bronićsię bronić swoichbronić swoich prawodejść i zostawići zostawić wszystkozostawić wszystko wwszystko w rękuw ręku wrogaręku wroga byłobywroga byłoby równoznacznebyłoby równoznaczne zrównoznaczne z przyznaniemz przyznaniem sięprzyznaniem się dosię do klęskipowinno się bronić swoichsię bronić swoich prawodejść i zostawić wszystkoi zostawić wszystko wzostawić wszystko w rękuwszystko w ręku wrogaw ręku wroga byłobyręku wroga byłoby równoznacznewroga byłoby równoznaczne zbyłoby równoznaczne z przyznaniemrównoznaczne z przyznaniem sięz przyznaniem się doprzyznaniem się do klęskipowinno się bronić swoich prawodejść i zostawić wszystko wi zostawić wszystko w rękuzostawić wszystko w ręku wrogawszystko w ręku wroga byłobyw ręku wroga byłoby równoznaczneręku wroga byłoby równoznaczne zwroga byłoby równoznaczne z przyznaniembyłoby równoznaczne z przyznaniem sięrównoznaczne z przyznaniem się doz przyznaniem się do klęski

Lud powinien bronić swoich praw tak, jak murów swego miasta. -Heraklit z Efezu
lud-powinien-bronić-swoich-praw-tak-jak-murów-swego-miasta
Gdy daje się komuś życie, to powinno mu się zostawić j a k ą ś matkę. Jakąkolwiek. Bądź nieślubną, bądź przybraną. -Zbyszko Bednorz
gdy-daje-ę-komuś-życie-to-powinno-mu-ę-zostawić-j-a-k-ą-ś-matkę-jakąkolwiek-bądź-nieślubną-bądź-przybraną
Można odejść od swoich miłości, lecz niepodobna zapomnieć, że się kochało. -Jerzy Andrzejewski
można-odejść-od-swoich-miłoś-lecz-niepodobna-zapomnieć-że-ę-kochało
Można odejść od swoich miłości, lecz nie podobna zapomnieć, że się kochało. -Jerzy Andrzejewski
można-odejść-od-swoich-miłoś-lecz-nie-podobna-zapomnieć-że-ę-kochało