Powinno się wznieść pomnik Ciszy.


powinno-ę-wznieść-pomnik-ciszy
thomas carlylepowinnosięwznieśćpomnikciszypowinno sięsię wznieśćwznieść pomnikpomnik ciszypowinno się wznieśćsię wznieść pomnikwznieść pomnik ciszypowinno się wznieść pomniksię wznieść pomnik ciszypowinno się wznieść pomnik ciszy

Po­win­no się wznieść pom­nik Ciszy.Nie wolno się żenić. Jeżeli ma się utracić wszystko, nie powinno się stawiać w takim położeniu, żeby to utracić. Nie wolno narażać się na straty. Powinno się znaleźć sobie rzeczy, których stracić nie można.Ciało powinno być świątynią duszy czystej, przeto nie powinno być profanowane.Mo­wa ziemi jest po­dob­na do mo­wy miłości - ziemia także prze­mawia w ciszy. Stąd za­pew­ne bie­rze się to przy­mie­rze między za­kocha­nymi i umierający­mi a ziemią. Płynie ono z pok­re­wieństwa ciszy.Jakże trudno jest wznieść się!Jakże trud­no jest wznieść się!