Powołując się na obowiązek, można z drugiego człowieka uczynić niewolnika.


powołując-ę-na-obowiązek-można-z-drugiego-człowieka-uczynić-niewolnika
anonimpowołującsięnaobowiązekmożnadrugiegoczłowiekauczynićniewolnikapowołując sięsię nana obowiązekmożna zz drugiegodrugiego człowiekaczłowieka uczynićuczynić niewolnikapowołując się nasię na obowiązekmożna z drugiegoz drugiego człowiekadrugiego człowieka uczynićczłowieka uczynić niewolnikapowołując się na obowiązekmożna z drugiego człowiekaz drugiego człowieka uczynićdrugiego człowieka uczynić niewolnikamożna z drugiego człowieka uczynićz drugiego człowieka uczynić niewolnika

Trzeba zacząć od uczynienia złego obywatela, aby uczynić dobrego niewolnika. -Montesquieu
trzeba-zacząć-od-uczynienia-złego-obywatela-aby-uczynić-dobrego-niewolnika
Modlitwa zbliża człowieka nie tylko do Boga ale i do drugiego człowieka. -Władysław Kluz
modlitwa-zbliża-człowieka-nie-tylko-do-boga-ale-i-do-drugiego-człowieka
Szanuj każdego człowieka, bo mieszka w nim Chrystus. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata. -Stefan Wyszyński kard
szanuj-każdego-człowieka-bo-mieszka-w-nim-chrystus-bądź-wrażliwy-na-drugiego-człowieka-twojego-brata