Poz­nałem od­po­wie­dzi na py­tania. I te od­po­wie­dzi mnie zabiły.


poz­nałem-od­po­wie­dzi-na py­tania-i te od­po­wie­dzi-mnie-zabiły
karaczan19poz­nałemod­po­wie­dzina py­taniai te od­po­wie­dzimniezabiłypoz­nałem od­po­wie­dziod­po­wie­dzi na py­taniai te od­po­wie­dzi mniemnie zabiłypoz­nałem od­po­wie­dzi na py­taniai te od­po­wie­dzi mnie zabiły

Są py­tania bez od­po­wie­dzi, na­tomiast nie ma od­po­wie­dzi bez pytań.Jeżeli Bóg zna od­po­wie­dzi na wszys­tkie py­tania to człowiek jest od­po­wie­dzią na to z nich, przy którym miał On naj­więcej wątpliwości.Kiedy po­jawiają się py­tania, na które nie ma od­po­wie­dzi, to znaczy, że nastąpił kryzys.