poz­nałem-w żuciu-wiele-rzeczy-poz­nałem-siebie-poz­nam-i ciebie-poz­nałem-również-naturę-poz­nałem-również-sens-is­tnienia
rychcikpoz­nałemw żuciuwielerzeczypoz­nałemsiebiepoz­nami ciebierównieżnaturęsensis­tnieniażyciepowołanieswojąpasjęwiaręi bo­ga~pa­wełrychlica poz­nałem w żuciuw żuciu wielewiele rzeczypoz­nałem siebiesiebie poz­nampoz­nam i ciebiepoz­nałem równieżrównież naturępoz­nałem równieżrównież senssens is­tnieniapoz­nałem równieżrównież życiepoz­nałem równieżrównież powołaniepoz­nałem równieżrównież swojąswoją pasjępoz­nałem równieżrównież wiarę~pa­weł rychlica poz­nałem w żuciu wielew żuciu wiele rzeczypoz­nałem siebie poz­namsiebie poz­nam i ciebiepoz­nałem również naturępoz­nałem również sensrównież sens is­tnieniapoz­nałem również życiepoz­nałem również powołaniepoz­nałem również swojąrównież swoją pasjępoz­nałem również wiarę

Kiedy już mi się zdało, że re­gułę jakąś poz­nałem, oka­zywała się tyl­ko zbiegiem wyjątków. -Wojciech Kuczok
kiedy-już-mi ę-zdało-że re­gułę-jakąś-poz­nałem-oka­zywała ę-tyl­ko-zbiegiem-wyjątków
Poz­nałem od­po­wie­dzi na py­tania. I te od­po­wie­dzi mnie zabiły. -karaczan19
poz­nałem-od­po­wie­dzi-na py­tania-i te od­po­wie­dzi-mnie-zabiły