Poza życiem nie istniejemy.


poza-życiem-nie-istniejemy
kostis palamaspozażyciemnieistniejemypoza życiemżyciem nienie istniejemypoza życiem nieżyciem nie istniejemypoza życiem nie istniejemy

Nie mamy innego dowodu istnienia Jeśli istnieje coś w życiu, za co powinniśmy być wdzięczni bogom – poza samym życiem – to dar, iż nie znamy siebie: nie znamy siebie i nie znamy jedni drugich.Geniusze poza godzinami przyjęć, poza domeną swojej specjalności potrafią zadziwiać niewybrednością.Bez bólu i cierpienia nie istniejemy.Bez bólu i cierpień nie istniejemy.Bez bólu i cier­pień nie istniejemy.