Poza Kościołem nikt nie będzie zbawiony.


poza-kościołem-nikt-nie-będzie-zbawiony
orygenespozakościołemniktniebędziezbawionypoza kościołemkościołem niktnikt nienie będziebędzie zbawionypoza kościołem niktkościołem nikt nienikt nie będzienie będzie zbawionypoza kościołem nikt niekościołem nikt nie będzienikt nie będzie zbawionypoza kościołem nikt nie będziekościołem nikt nie będzie zbawiony

Nikt nie będzie cię słuchał, jeśli następnie nie będzie mógł mówić.Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt, poza nami nie wie, co robimy.Geniusze poza godzinami przyjęć, poza domeną swojej specjalności potrafią zadziwiać niewybrednością.Ten. którego kochają zostanie zbawiony choć kocha się dlatego, że się nie rozumie.Nikt nie wy­biera tak na prawdę gdzie się rodzi, pośród ja­kiej cy­wili­zac­ji, re­ligii, kul­tu­ry, ja­kim języ­kiem będzie mówić. Nie wiń więc ich za to, co z ni­mi zro­biły pop­rzed­nie po­kole­nia i korze­nie. Nikt nie ma od­wa­gi i siły aby w po­jedynkę sadzić się na wy­rywa­nie tych korzeni.Mój umysł jest moim kościołem.