Poza naturalna to taka, którą najtrudniej jest przyjąć.


poza-naturalna-to-taka-którą-najtrudniej-jest-przyjąć
oscar wildepozanaturalnatotakaktórąnajtrudniejjestprzyjąćpoza naturalnaktórą najtrudniejnajtrudniej jestjest przyjąćnaturalna to takaktórą najtrudniej jestnajtrudniej jest przyjąćpoza naturalna to takaktórą najtrudniej jest przyjąć

Jest taka miłość, która nie umiera, choć zakochani od siebie odejdą.Przyjąć dob­ro­wol­nie cier­pienie za dru­giego człowieka to coś więcej niż tyl­ko cier­pieć. Na taką de­cyzję mogą się zdo­być tyl­ko ludzie wewnętrznie wolni.Jest taka ogromna moc w człowieku, która każde ciało uniesie ku górze - to Miłość.Człowieko­wi godzi się sta­rać tyl­ko o taką wiedzę, która jest na miarę je­go zdolności.Człowiekowi godzi się starać tylko o taką wiedzę, która jest na miarę jego zdolności.Mąż to taka osoba, która dzwoni do ciebie z biura, aby zapytać, jaki jest numer jego samochodu.