Poznanie docierające do istoty rzeczy operuje intuicją.


poznanie-docierają-do-istoty-rzeczy-operuje-intuicją
henri bergsonpoznaniedocierającedoistotyrzeczyoperujeintuicjąpoznanie docierającedocierające dodo istotyistoty rzeczyrzeczy operujeoperuje intuicjąpoznanie docierające dodocierające do istotydo istoty rzeczyistoty rzeczy operujerzeczy operuje intuicjąpoznanie docierające do istotydocierające do istoty rzeczydo istoty rzeczy operujeistoty rzeczy operuje intuicjąpoznanie docierające do istoty rzeczydocierające do istoty rzeczy operujedo istoty rzeczy operuje intuicją

Dwa są źródła poznania; wcześniejsze - to poznanie wyrazów, późniejsze - to poznanie rzeczy. -Erazm z Rotterdamu
dwa-są-źródła-poznania-wcześniejsze-to-poznanie-wyrazów-późniejsze-to-poznanie-rzeczy
Rzeczy i osoby pożądane są tylko ukrytymi w zawojach złudzeń, uzewnętrzniającymi się mozolnie potrzebami własnej istoty pożądającego. -Maria Komornicka
rzeczy-i-osoby-pożądane-są-tylko-ukrytymi-w-zawojach-złudzeń-uzewnętrzniającymi-ę-mozolnie-potrzebami-własnej-istoty-pożądającego
Pojęcie ideologii operuje głównie psychologią interesu. -Karol Mannheim
pojęcie-ideologii-operuje-głównie-psychologią-interesu
Intuicja ogłada teraźniejszość. -Kartezjusz
intuicja-ogłada-teraźniejszość
Logiką tylko udowadniamy, odkrywamy intuicja. -Henri Poincare
logiką-tylko-udowadniamy-odkrywamy-intuicja
Kochać, to znaczy tak kochać istoty i rzeczy stworzone, jak boskie Słowo kochało je w chwili, gdy wyzbywszy się siebie przyjęło byt niewolniczy. -Simone Weil
kochać-to-znaczy-tak-kochać-istoty-i-rzeczy-stworzone-jak-boskie-słowo-kochało-w-chwili-gdy-wyzbywszy-ę-siebie-przyjęło-byt-niewolniczy