Poznanie możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem miłości. Nienawiść pozwala ujrzeć jedynie wykrzywione twarze.


poznanie-możliwe-jest-wyłącznie-za-pośrednictwem-miłoś-nienawiść-pozwala-ujrzeć-jedynie-wykrzywione-twarze
mikołaj bierdiajewpoznaniemożliwejestwyłączniezapośrednictwemmiłościnienawiśćpozwalaujrzećjedyniewykrzywionetwarzepoznanie możliwemożliwe jestjest wyłączniewyłącznie zaza pośrednictwempośrednictwem miłościnienawiść pozwalapozwala ujrzećujrzeć jedyniejedynie wykrzywionewykrzywione twarzepoznanie możliwe jestmożliwe jest wyłączniejest wyłącznie zawyłącznie za pośrednictwemza pośrednictwem miłościnienawiść pozwala ujrzećpozwala ujrzeć jedynieujrzeć jedynie wykrzywionejedynie wykrzywione twarzepoznanie możliwe jest wyłączniemożliwe jest wyłącznie zajest wyłącznie za pośrednictwemwyłącznie za pośrednictwem miłościnienawiść pozwala ujrzeć jedyniepozwala ujrzeć jedynie wykrzywioneujrzeć jedynie wykrzywione twarzepoznanie możliwe jest wyłącznie zamożliwe jest wyłącznie za pośrednictwemjest wyłącznie za pośrednictwem miłościnienawiść pozwala ujrzeć jedynie wykrzywionepozwala ujrzeć jedynie wykrzywione twarze

Dwa są źródła poznania; wcześniejsze - to poznanie wyrazów, późniejsze - to poznanie rzeczy.Nienawiść to jedynie porażka wyobraźni.Służenie innym bez uczucia pokory jest jedynie zaspokajaniem egoizmu: zapatrzeniem się wyłącznie we własną osobę.Jest różnica między kobietą, która kocha a kobietą, która się jedynie kochać pozwala.Bóg się delektuje. . . To możliwe, ale to, czym on się delektuje jest, jak mi się wydaje, nienawiścią, którą odczuwa do samego siebie, i z która żadna ziemska nienawiść nie może się równać.Podstawowymi czynnikami dla wszystkich form miłości są: troska, poczucie odpowiedzialności, poszanowanie i poznanie.