Pozory rządzą światem.


pozory-rządzą-światem
friedrich schillerpozoryrządząświatempozory rządząrządzą światempozory rządzą światem

Pozory rządzą światem, a sprawiedliwość jest tylko na scenie. -Fryderyk Schiller
pozory-rządzą-światem-a-sprawiedliwość-jest-tylko-na-scenie
Pod nazwą ro­zumu - na­miętność i przesąd rządzą światem. -John Wesley
pod-nazwą-ro­zumu- na­miętność-i przesąd-rządzą-światem
Po­zory rządzą światem, a spra­wied­li­wość jest tyl­ko na scenie. -Friedrich von Schiller
po­zory-rządzą-światem-a spra­wied­li­wość-jest tyl­ko-na scenie