Pozostańcie wierni doświadczeniu pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem w sercu i z modlitwą na ustach.


pozostańcie-wierni-doświadczeniu-pokoleń-które-żyły-na-tej-ziemi-z-bogiem-w-sercu-i-z-modlitwą-na-ustach
anonimpozostańciewiernidoświadczeniupokoleńktóreżyłynatejziemibogiemsercumodlitwąustachpozostańcie wierniwierni doświadczeniudoświadczeniu pokoleńktóre żyłyżyły nana tejtej ziemiziemi zz bogiembogiem ww sercusercu iz modlitwąmodlitwą nana ustachpozostańcie wierni doświadczeniuwierni doświadczeniu pokoleńktóre żyły nażyły na tejna tej ziemitej ziemi zziemi z bogiemz bogiem wbogiem w sercuw sercu isercu i zi z modlitwąz modlitwą namodlitwą na ustachpozostańcie wierni doświadczeniu pokoleńktóre żyły na tejżyły na tej ziemina tej ziemi ztej ziemi z bogiemziemi z bogiem wz bogiem w sercubogiem w sercu iw sercu i zsercu i z modlitwąi z modlitwą naz modlitwą na ustachktóre żyły na tej ziemiżyły na tej ziemi zna tej ziemi z bogiemtej ziemi z bogiem wziemi z bogiem w sercuz bogiem w sercu ibogiem w sercu i zw sercu i z modlitwąsercu i z modlitwą nai z modlitwą na ustach

Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!Mężczyźni, którzy zupełnie nie potrafią być wierni, są przynajmniej wierni sobie.Ro­zum przy sercu, Pościel w pol­ne kwiaty -  Błogość modlitwą.Będę moim ser­cem kochać I nim tęsknić Na­wet,gdy zab­raknie mi sił I oddechu I gdy będę ko­nać to będę kochać By um­rzeć z miłością w sercu Um­rzeć błogo Z uśmie­chem na ustach Miłością w sercu Dobrą modlitwą możemy rozkazywać niebu i ziemi.Modlitwa jest pryjacielskim spotkanie Bogiem, o którym wiem, że mnie kocha. Nie polega ona na wielkim myśleniu, lec na wielkiej miłości.