Pozostaniemy młodymi, dokąd będziemy mogli uczyć się nowych przyzwyczajeń i znosić przeciwności.


pozostaniemy-młodymi-dokąd-będziemy-mogli-uczyć-ę-nowych-przyzwyczajeń-i-znosić-przeciwnoś
marie von ebner - eschenbachpozostaniemymłodymidokądbędziemymogliuczyćsięnowychprzyzwyczajeńznosićprzeciwnościpozostaniemy młodymidokąd będziemybędziemy moglimogli uczyćuczyć sięsię nowychnowych przyzwyczajeńprzyzwyczajeń ii znosićznosić przeciwnościdokąd będziemy moglibędziemy mogli uczyćmogli uczyć sięuczyć się nowychsię nowych przyzwyczajeńnowych przyzwyczajeń iprzyzwyczajeń i znosići znosić przeciwnościdokąd będziemy mogli uczyćbędziemy mogli uczyć sięmogli uczyć się nowychuczyć się nowych przyzwyczajeńsię nowych przyzwyczajeń inowych przyzwyczajeń i znosićprzyzwyczajeń i znosić przeciwnościdokąd będziemy mogli uczyć siębędziemy mogli uczyć się nowychmogli uczyć się nowych przyzwyczajeńuczyć się nowych przyzwyczajeń isię nowych przyzwyczajeń i znosićnowych przyzwyczajeń i znosić przeciwności

Młodym jest się tak długo, jak długo można się uczyć, nabywać nowych przyzwyczajeń i znosić sprzeciwy.Człowiek pozostaje młody, dopóki jeszcze potrafi się uczyć, przyjmować nowe przyzwyczajenia i znosić sprzeciw.Duża część przyjemności z robienia czegoś nowego wypływa z myśli, że będziemy mogli się tym pochwalić przyjacielowi.Powinienem być ilustratorem lub uczyć się malarstwa, a ja co? Musiałem zajmować się liternictwem. Równie dobrze mogli mnie wrobić w akrobatykę spadochronową.Ludzi uczyć potrzeba tak, by nie wiedzieli; O nowych rzeczach mówić, że tylko zapomnieli.Dopiero wtedy, gdy świat będzie na tyle uczciwy, aby nie nauczać dzieci religii, będziemy mogli mieć nadzieję na lepszą przyszłość.