Pozostawiamy wychowanie swych dzieci szkołom, ulicy i sądom dla nieletnich.


pozostawiamy-wychowanie-swych-dzieci-szkołom-ulicy-i-sądom-dla-nieletnich
anonimpozostawiamywychowanieswychdzieciszkołomulicysądomdlanieletnichpozostawiamy wychowaniewychowanie swychswych dziecidzieci szkołomulicy ii sądomsądom dladla nieletnichpozostawiamy wychowanie swychwychowanie swych dzieciswych dzieci szkołomulicy i sądomi sądom dlasądom dla nieletnichpozostawiamy wychowanie swych dzieciwychowanie swych dzieci szkołomulicy i sądom dlai sądom dla nieletnichpozostawiamy wychowanie swych dzieci szkołomulicy i sądom dla nieletnich

Jednakowo ważne jest wychowanie dzieci jak i rodziców. -Carl Gustav Jung
jednakowo-ważne-jest-wychowanie-dzieci-jak-i-rodziców
Troskliwi rodzice mają na uwadze przede wszystkim dobro swych dzieci. Ich nieszczęścia są dla nich o wiele boleśniejsze aniżeli własne. -Johann Peter Hebel
troskliwi-rodzice-mają-na-uwadze-przede-wszystkim-dobro-swych-dzieci-ich-nieszczęścia-są-dla-nich-o-wiele-boleśniejsze-aniżeli-własne
Nie ulega wątpliwości, że złe wychowanie dziewcząt szkodliwszym jest, niż złe wychowanie chłopców. -Francois Fenelon
nie-ulega-wątpliwoś-że-złe-wychowanie-dziewcząt-szkodliwszym-jest-ż-złe-wychowanie-chłopców
Bóg nie rezygnuje ze swych dzieci, nawet takich, które stoją do Niego plecami. -Stefan Wyszyński kard
bóg-nie-rezygnuje-ze-swych-dzieci-nawet-takich-które-stoją-do-niego-plecami
Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na świecie, a radość jakiej rodzice doświadczają na widok swych dzieci, jest najświętsza. -Johann Heinrich Pestalozzi
radoś-życia-rodzinnego-są-najpiękniejsze-na-świecie-a-radość-jakiej-rodzice-doświadczają-na-widok-swych-dzieci-jest-najświętsza