Pozostawiamy wychowanie swych dzieci szkołom, ulicy i sądom dla nieletnich.


pozostawiamy-wychowanie-swych-dzieci-szkołom-ulicy-i-sądom-dla-nieletnich
anonimpozostawiamywychowanieswychdzieciszkołomulicysądomdlanieletnichpozostawiamy wychowaniewychowanie swychswych dziecidzieci szkołomulicy ii sądomsądom dladla nieletnichpozostawiamy wychowanie swychwychowanie swych dzieciswych dzieci szkołomulicy i sądomi sądom dlasądom dla nieletnichpozostawiamy wychowanie swych dzieciwychowanie swych dzieci szkołomulicy i sądom dlai sądom dla nieletnichpozostawiamy wychowanie swych dzieci szkołomulicy i sądom dla nieletnich

Jednakowo ważne jest wychowanie dzieci jak i rodziców.Troskliwi rodzice mają na uwadze przede wszystkim dobro swych dzieci. Ich nieszczęścia są dla nich o wiele boleśniejsze aniżeli własne.Nie ulega wątpliwości, że złe wychowanie dziewcząt szkodliwszym jest, niż złe wychowanie chłopców.Są różne dzieci... Dzieci ser­ca, dzieci krwi, dzieci obo­wiązku. Naj­szczęśliw­sze są dzieci serca.Bóg nie rezygnuje ze swych dzieci, nawet takich, które stoją do Niego plecami.Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na świecie, a radość jakiej rodzice doświadczają na widok swych dzieci, jest najświętsza.