Pozwól, że wejdę i pozostanę sobą już w To­bie na zawsze.


pozwól-że wejdę-i-pozostanę-sobą-już-w to­bie-na-zawsze
wedrowiecpozwólże wejdępozostanęsobąjużw to­bienazawszeże wejdę ii pozostanępozostanę sobąsobą jużjuż w to­biew to­bie nana zawszeże wejdę i pozostanęi pozostanę sobąpozostanę sobą jużsobą już w to­biejuż w to­bie naw to­bie na zawszeże wejdę i pozostanę sobąi pozostanę sobą jużpozostanę sobą już w to­biesobą już w to­bie najuż w to­bie na zawszeże wejdę i pozostanę sobą jużi pozostanę sobą już w to­biepozostanę sobą już w to­bie nasobą już w to­bie na zawsze

Uchroń przed złem Panie Już mi nie pozwól się bać Nie pozwól na łzy Przy­pom­nij so­bie, gdy mówiłem Ci,że jes­teś moim aniołem. Więc nie pozwól mi zejść do piekła. Pozwól mi być częścią two­jego świata, świata bez które­go nie pot­ra­fię żyć..Nie pozwól mi o To­bie zapomnieć.Pozwól zo­baczyć w so­bie człowieka.Zawsze pozwól dziewczynie iść pierwszej, z wyjątkiem gdy wchodzisz na drabinę.zbyt trud­no zo­baczyć się nam dlatego pozwól mi.... zos­tać tu na zawsze