Pozwól czasem światłu księżyca wejść w ciebie.


pozwól-czasem-światłu-księżyca-wejść-w-ciebie
sidonie gabrielle colettepozwólczasemświatłuksiężycawejśćciebiepozwól czasemczasem światłuświatłu księżycaksiężyca wejśćwejść ww ciebiepozwól czasem światłuczasem światłu księżycaświatłu księżyca wejśćksiężyca wejść wwejść w ciebiepozwól czasem światłu księżycaczasem światłu księżyca wejśćświatłu księżyca wejść wksiężyca wejść w ciebiepozwól czasem światłu księżyca wejśćczasem światłu księżyca wejść wświatłu księżyca wejść w ciebie

Pozwól czasem światłu księżyca wejść w siebie.Nie pozwól, aby ktokolwiek przyszedł do ciebie i odchodził bez stania się lepszym i bardziej zadowolonym.Uchroń przed złem Panie Już mi nie pozwól się bać Nie pozwól na łzy Pozwól mi milczeć, Chcę jedynie, Pat­rzeć na Ciebie, Lub po­wol­nie szukać, Twoich ust bladych, W ciem­ności nocy, Która mi Cię odbierze.Sza­nuj ko­bietę, którą kochasz. I prze­de wszys­tkim nie pozwól, Aby przez ciebie ona przes­tała sza­nować samą siebie...Bra­kuje mi słów ,aby opi­sać to, co czuję do Ciebie Jaką ra­dością jest wy­pełnione mo­je serducho. Gdy Cię widzę ,to góry mógłbym przenosić, zacho­wywać się jak zwie­rze i upo­lować coś dla Ciebie. Łza się w oku kręci,gdy odchodzisz. Wiem ,że tak trzeba. Nie bój się mnie i mo­jego uczucia. Pozwól na to ,aby trwało...