Pozwól czasem światłu księżyca wejść w siebie.


pozwól-czasem-światłu-księżyca-wejść-w-siebie
sidonie gabrielle colettepozwólczasemświatłuksiężycawejśćsiebiepozwól czasemczasem światłuświatłu księżycaksiężyca wejśćwejść ww siebiepozwól czasem światłuczasem światłu księżycaświatłu księżyca wejśćksiężyca wejść wwejść w siebiepozwól czasem światłu księżycaczasem światłu księżyca wejśćświatłu księżyca wejść wksiężyca wejść w siebiepozwól czasem światłu księżyca wejśćczasem światłu księżyca wejść wświatłu księżyca wejść w siebie

Pozwól czasem światłu księżyca wejść w ciebie.Uchroń przed złem Panie Już mi nie pozwól się bać Nie pozwól na łzy Niektórzy muszą wejść na piedestał, aby zauważyć siebie i zejść - aby zauważyć innych.Przy­pom­nij so­bie, gdy mówiłem Ci,że jes­teś moim aniołem. Więc nie pozwól mi zejść do piekła. Pozwól mi być częścią two­jego świata, świata bez które­go nie pot­ra­fię żyć..Sza­nuj ko­bietę, którą kochasz. I prze­de wszys­tkim nie pozwól, Aby przez ciebie ona przes­tała sza­nować samą siebie...Pozwól mi, Panie, być w świecie dotykalnym sakramentem Twej miłości: być twymi ramionami, które przygarniają do siebie i spalają w miłości wszelką samotność świata.