Pozwól czasem światłu księżyca wejść w siebie.


pozwól-czasem-światłu-księżyca-wejść-w-siebie
sidonie gabrielle colettepozwólczasemświatłuksiężycawejśćsiebiepozwól czasemczasem światłuświatłu księżycaksiężyca wejśćwejść ww siebiepozwól czasem światłuczasem światłu księżycaświatłu księżyca wejśćksiężyca wejść wwejść w siebiepozwól czasem światłu księżycaczasem światłu księżyca wejśćświatłu księżyca wejść wksiężyca wejść w siebiepozwól czasem światłu księżyca wejśćczasem światłu księżyca wejść wświatłu księżyca wejść w siebie

Uchroń przed złem Panie Już mi nie pozwól się bać Nie pozwól na łzy  -matijah
uchroń-przed-złem-panie-już-mi nie pozwól ę-bać-nie-pozwól-na łzy 
Niektórzy muszą wejść na piedestał, aby zauważyć siebie i zejść - aby zauważyć innych. -Zbigniew Waydyk
niektórzy-muszą-wejść-na-piedestał-aby-zauważyć-siebie-i-zejść-aby-zauważyć-innych
Sza­nuj ko­bietę, którą kochasz. I prze­de wszys­tkim nie pozwól, Aby przez ciebie ona przes­tała sza­nować samą siebie... -Andrea
sza­nuj-ko­bietę-którą-kochasz-i-prze­de-wszys­tkim-nie pozwól-aby-przez-ciebie-ona-przes­ła-sza­nować-samą-siebie
Pozwól mi, Panie, być w świecie dotykalnym sakramentem Twej miłości: być twymi ramionami, które przygarniają do siebie i spalają w miłości wszelką samotność świata. -Chiara Lubich
pozwól-mi-panie-być-w-świecie-dotykalnym-sakramentem-twej-miłoś-być-twymi-ramionami-które-przygarniają-do-siebie-i-spalają-w-miłoś-wszelką