Pozwól mi pogratulować twoich umiejętności ukrywania słabości.


pozwól-mi-pogratulować-twoich-umiejętnoś-ukrywania-słaboś
ashleigh brilliantpozwólmipogratulowaćtwoichumiejętnościukrywaniasłabościpozwól mimi pogratulowaćpogratulować twoichtwoich umiejętnościumiejętności ukrywaniaukrywania słabościpozwól mi pogratulowaćmi pogratulować twoichpogratulować twoich umiejętnościtwoich umiejętności ukrywaniaumiejętności ukrywania słabościpozwól mi pogratulować twoichmi pogratulować twoich umiejętnościpogratulować twoich umiejętności ukrywaniatwoich umiejętności ukrywania słabościpozwól mi pogratulować twoich umiejętnościmi pogratulować twoich umiejętności ukrywaniapogratulować twoich umiejętności ukrywania słabości

Pisanie polega nie na umiejętności pisania, lecz na umiejętności wykreślania tego, co jest źle napisane.Pozwól mi milczeć, Chcę jedynie, Pat­rzeć na Ciebie, Lub po­wol­nie szukać, Twoich ust bladych, W ciem­ności nocy, Która mi Cię odbierze.Nie bójcie się słabości człowieka ani jego wielkości! Człowiek zawsze jest wielkim, także w słabości.Uchroń przed złem Panie Już mi nie pozwól się bać Nie pozwól na łzy gałąź drzewa ugięła się pod ciężarem Twoich lęków os­tatnia już łza zmoczyła ziemię ziemię która była spragniona Twoich stóp lecz nie mogła ich dosięgnąć Ty sam ot­worzyłeś so­bie drzwi do wieczności kluczem słabości nie walczyłeś uważałeś, że nie ma sensu za­pom­niałeś, że w łóżeczkach spo­koj­nie spały te małe istotki które co wieczór zabierałeś do krainy wyobraźni gdy miałeś nap­rawdę dość one po­magały Ci zapomnieć one mi­mowol­nie wy­woływały uśmiech na Two­jej twarzy wbiłeś wzrok w ziemię użyźniając ją strachem słowem uwięzionym w gardle pożeg­nałeś się z mgłą a is­totki spały Zwy­cięzcy są zro­bieni z cze­goś co znaj­du­je się w głębi nich sa­mych - prag­nienie, marze­nie, wiz­ja. Muszą mieć wyt­rzy­małość do os­tatniej mi­nuty, muszą być trochę szyb­si, muszą mieć umiejętności i wolę. Ale wo­la mu­si być moc­niej­sza niż umiejętności.