Pozwól milczeć głupcowi, a zmieni się w mędrca.


pozwól-milczeć-głupcowi-a-zmieni-ę-w-mędrca
samuel butlerpozwólmilczećgłupcowizmienisięmędrcapozwól milczećmilczeć głupcowizmieni sięw mędrcapozwól milczeć głupcowia zmieni sięzmieni się wsię w mędrcaa zmieni się wzmieni się w mędrcaa zmieni się w mędrca

Pozwól mi milczeć, Chcę jedynie, Pat­rzeć na Ciebie, Lub po­wol­nie szukać, Twoich ust bladych, W ciem­ności nocy, Która mi Cię odbierze. -Angel Des Penseurs
pozwól-mi milczeć-chcę-jedynie-pat­rzeć-na ciebie-lub-po­wol­nie-szukać-twoich-ust-bladych-w-ciem­noś-nocy-która-mi cię-odbierze
Uchroń przed złem Panie Już mi nie pozwól się bać Nie pozwól na łzy  -matijah
uchroń-przed-złem-panie-już-mi nie pozwól ę-bać-nie-pozwól-na łzy 
Słowa mędrca zdają się wpierw fak­tom przeczyć, później zaś oka­zują się z ni­mi w zgodzie. -Lao Cy
słowa-mędrca-zdają ę-wpierw-fak­tom-przeczyć-później-zaś-oka­zują ę-z ­mi-w zgodzie
Ucz swoje dzieci milczeć. Mówić nauczą się same. -Benjamin Franklin
ucz-swoje-dzieci-milczeć-mówić-nauczą-ę-same
Miast mówić lub milczeć, winno się działać. -Umberto Eco
miast-mówić-lub-milczeć-winno-ę-działać