Pozwól milczeć głupcowi, a zmieni się w mędrca.


pozwól-milczeć-głupcowi-a-zmieni-ę-w-mędrca
samuel butlerpozwólmilczećgłupcowizmienisięmędrcapozwól milczećmilczeć głupcowizmieni sięw mędrcapozwól milczeć głupcowia zmieni sięzmieni się wsię w mędrcaa zmieni się wzmieni się w mędrcaa zmieni się w mędrca

Pozwól mi milczeć, Chcę jedynie, Pat­rzeć na Ciebie, Lub po­wol­nie szukać, Twoich ust bladych, W ciem­ności nocy, Która mi Cię odbierze.Uchroń przed złem Panie Już mi nie pozwól się bać Nie pozwól na łzy Przy­pom­nij so­bie, gdy mówiłem Ci,że jes­teś moim aniołem. Więc nie pozwól mi zejść do piekła. Pozwól mi być częścią two­jego świata, świata bez które­go nie pot­ra­fię żyć..Słowa mędrca zdają się wpierw fak­tom przeczyć, później zaś oka­zują się z ni­mi w zgodzie.Ucz swoje dzieci milczeć. Mówić nauczą się same.Miast mówić lub milczeć, winno się działać.