Pozwól zo­baczyć w so­bie człowieka.


pozwól-zo­baczyć-w so­bie-człowieka
dmn292pozwólzo­baczyćw so­bieczłowiekapozwól zo­baczyćzo­baczyć w so­biew so­bie człowiekapozwól zo­baczyć w so­biezo­baczyć w so­bie człowiekapozwól zo­baczyć w so­bie człowieka

zbyt trud­no zo­baczyć się nam dlatego pozwól mi.... zos­tać tu na zawsze Bóg jest skłon­ny wy­baczyć ci grzech, który no­sisz będąc dziec­kiem człowie­czym. Ale mu­sisz sam so­bie wy­baczyć to, że kiedyś byłeś dzieckiem.Przy­pom­nij so­bie, gdy mówiłem Ci,że jes­teś moim aniołem. Więc nie pozwól mi zejść do piekła. Pozwól mi być częścią two­jego świata, świata bez które­go nie pot­ra­fię żyć..Nie pozwól mi o To­bie zapomnieć.Pozwól, że wejdę i pozostanę sobą już w To­bie na zawsze.Cza­sami przeszłość bo­li. Nie pozwól by wspom­nienia o To­bie również raniły.