Pozwólmy ludziom być szczęśliwymi według ich własnego uznania.


pozwólmy-ludziom-być-szczęśliwymi-według-ich-własnego-uznania
bolesław pruspozwólmyludziombyćszczęśliwymiwedługichwłasnegouznaniapozwólmy ludziomludziom byćbyć szczęśliwymiszczęśliwymi wedługwedług ichich własnegowłasnego uznaniapozwólmy ludziom byćludziom być szczęśliwymibyć szczęśliwymi wedługszczęśliwymi według ichwedług ich własnegoich własnego uznaniapozwólmy ludziom być szczęśliwymiludziom być szczęśliwymi wedługbyć szczęśliwymi według ichszczęśliwymi według ich własnegowedług ich własnego uznaniapozwólmy ludziom być szczęśliwymi wedługludziom być szczęśliwymi według ichbyć szczęśliwymi według ich własnegoszczęśliwymi według ich własnego uznania

Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być szczęśliwymi jest to, że zawsze widzą przeszłość lepszą niż była, teraźniejszość gorszą niż jest i przyszłość mniej pewną, niż będzie.Nie należy ludzi sądzić według ich przekonań, lecz według tego, co przekonania te z nich czynią.U większości ludzi proces myślenia ogranicza się do wyboru spośród cudzych sądów według instynktownego poczucia własnego interesu.Jeśli ludzie wokół Ciebie naprawdę są negatywni, to zamiast ich małpować i czynić własne życie koszmarem, pilnuj własnego szczęścia, odmawiając pójścia w ich ślady.Abyśmy mogli być szczęśliwymi, trzeba, aby naszemu szczęściu zawsze czegoś brakowało.Wrogowie nie rodzą się z powodu naszej chęci ich posiadania, ale z ich własnego niezłomnego pragnienia posiadania nas.