Próżniactwo jest zbrodnią tak wielką, jak zdrada kraju i tak samo nikczemną.


próżniactwo-jest-zbrodnią-tak-wielką-jak-zdrada-kraju-i-tak-samo-nikczemną
jack londonpróżniactwojestzbrodniątakwielkąjakzdradakrajusamonikczemnąpróżniactwo jestjest zbrodniązbrodnią taktak wielkąjak zdradazdrada krajukraju ii taktak samosamo nikczemnąpróżniactwo jest zbrodniąjest zbrodnią takzbrodnią tak wielkąjak zdrada krajuzdrada kraju ikraju i taki tak samotak samo nikczemnąpróżniactwo jest zbrodnią takjest zbrodnią tak wielkąjak zdrada kraju izdrada kraju i takkraju i tak samoi tak samo nikczemnąpróżniactwo jest zbrodnią tak wielkąjak zdrada kraju i takzdrada kraju i tak samokraju i tak samo nikczemną

Próżniactwo jest zbrodnią tak wielką jak zdrada kraju i tak samo nikczemną. -Jack London
próżniactwo-jest-zbrodnią-tak-wielką-jak-zdrada-kraju-i-tak-samo-nikczemną
Wielka radość jest tak samo daleka od dobrego zdrowia jak wielka udręka. Jedyną rozkoszą człowieka naprawdę zdrowego jest po prostu radość istnienia. -Montesquieu
wielka-radość-jest-tak-samo-daleka-od-dobrego-zdrowia-jak-wielka-udręka-jedyną-rozkoszą-człowieka-naprawdę-zdrowego-jest-po-prostu-radość
Jest tak wiele miłości, tak różnych, tak pomieszanych z nienawiścią, niechęcią, obowiązkiem, pogardą, że samo słowo miłość niewiele dziś znaczy. -Anna Kamieńska
jest-tak-wiele-miłoś-tak-różnych-tak-pomieszanych-z-nienawiśą-niechęą-obowiązkiem-pogardą-że-samo-słowo-miłość-niewiele-dziś-znaczy