Próżniactwo jest zbrodnią tak wielką, jak zdrada kraju i tak samo nikczemną.


próżniactwo-jest-zbrodnią-tak-wielką-jak-zdrada-kraju-i-tak-samo-nikczemną
jack londonpróżniactwojestzbrodniątakwielkąjakzdradakrajusamonikczemnąpróżniactwo jestjest zbrodniązbrodnią taktak wielkąjak zdradazdrada krajukraju ii taktak samosamo nikczemnąpróżniactwo jest zbrodniąjest zbrodnią takzbrodnią tak wielkąjak zdrada krajuzdrada kraju ikraju i taki tak samotak samo nikczemnąpróżniactwo jest zbrodnią takjest zbrodnią tak wielkąjak zdrada kraju izdrada kraju i takkraju i tak samoi tak samo nikczemnąpróżniactwo jest zbrodnią tak wielkąjak zdrada kraju i takzdrada kraju i tak samokraju i tak samo nikczemną

Próżniactwo jest zbrodnią tak wielką jak zdrada kraju i tak samo nikczemną.Wielka radość jest tak samo daleka od dobrego zdrowia jak wielka udręka. Jedyną rozkoszą człowieka naprawdę zdrowego jest po prostu radość istnienia.Jak republiki troszczą się o swoje bezpieczeństwo łącząc się, tak znów państwa despotyczne czynią to samo odcinając się i trzymając się, aby tak rzec, w odosobnieniu. Poświęcają część kraju, pustoszą granice i obracają je w perzynę; jądro państwa staje się niedostępne.Świat dzisiejszy jest tak urządzony, że nawet przy najlepszej woli otoczenia dokonuje się bezimienna zbrodnia na każdej jednostce. Nikt nie winien i winni są wszyscy. Dzieje się wciąż to samo, co w ścisku podczas pożaru.Jest tak wiele miłości, tak różnych, tak pomieszanych z nienawiścią, niechęcią, obowiązkiem, pogardą, że samo słowo miłość niewiele dziś znaczy.Nadmierna dbałość rodziców o ich własne dzieci, a niechęć do cudzych jest tak jak poczucie klasowe, patriotyzm, troska o zbawienie własnej duszy i tym podobne cnoty - nikczemną ekskluzywnością w gruncie rzeczy.