Próżno­waniem po­niża się da­ry natury.


próżno­waniem-po­ża ę-da­ry-natury
mikołaj kopernikpróżno­waniempo­niża sięda­rynaturypróżno­waniem po­niża siępo­niża się da­ryda­ry naturypróżno­waniem po­niża się da­rypo­niża się da­ry naturypróżno­waniem po­niża się da­ry natury

Próżno uciec, próżno się przed miłością schronić, Bo jako lotny nie ma pieszego dogonić? -Jan Kochanowski
próżno-uciec-próżno-ę-przed-miłośą-schronić-bo-jako-lotny-nie-pieszego-dogonić
Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu jest tak samo urojona, jak stałość naszej natury. -Marcel Proust
słabość-natury-którą-przypisujemy-bliźniemu-jest-tak-samo-urojona-jak-stałość-naszej-natury
Nic, co człowiek ro­bi, nie po­niża go tak bar­dzo jak nienawiść. -Martin Luther King
nic-co człowiek-ro­bi-nie po­ża-go tak-bar­dzo-jak nienawiść
Piękno natury jest uzewnętrznieniem natury. -Karol Darwin
piękno-natury-jest-uzewnętrznieniem-natury
Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu, jest tak samo urojona, jak słabość naszej natury. -Marcel Proust
słabość-natury-którą-przypisujemy-bliźniemu-jest-tak-samo-urojona-jak-słabość-naszej-natury