Próżno­waniem po­niża się da­ry natury.


próżno­waniem-po­ża ę-da­ry-natury
mikołaj kopernikpróżno­waniempo­niża sięda­rynaturypróżno­waniem po­niża siępo­niża się da­ryda­ry naturypróżno­waniem po­niża się da­rypo­niża się da­ry naturypróżno­waniem po­niża się da­ry natury

Próżno uciec, próżno się przed miłością schronić, Bo jako lotny nie ma pieszego dogonić?Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu jest tak samo urojona, jak stałość naszej natury.Nic, co człowiek ro­bi, nie po­niża go tak bar­dzo jak nienawiść.Piękno natury jest uzewnętrznieniem natury.Cudowne zjawiska są wspaniałymi wydarzeniami. Powstają przy udziale ukrytych praw natury, których istnienia nie uświadamia sobie większość ludzi. Cuda nie są odstępstwami od natury, ale właśnie opierają się na nich.Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu, jest tak samo urojona, jak słabość naszej natury.