Próżnością nie zasłoni się wewnętrznej pustki.


próżnośą-nie zasłoni ę-wewnętrznej-pustki
wiesław trzaskalskipróżnościąnie zasłoni sięwewnętrznejpustkipróżnością nie zasłoni sięnie zasłoni się wewnętrznejwewnętrznej pustkipróżnością nie zasłoni się wewnętrznejnie zasłoni się wewnętrznej pustkipróżnością nie zasłoni się wewnętrznej pustki

Uwodzić się próżnością ze swej dostojności jest to okazywać się niższym od niej.Jakiś paradoksalny zrzęda powiedział: pożądliwością dzieci, próżnością kobiet odznacza się mężczyzna.W mo­men­cie śmier­ci blis­kiego uderza człowieka świado­mość niczym nie dającej się za­pełnić pustki.Coś się skończyło smu­tek ogarnął serce... uczu­cie pustki Ironia jest potwierdzeniem pustki.Najważniejsze dokonuje się w ciszy wewnętrznej.