Próżność jest raczej oznaką pokory aniżeli dumy.


próżność-jest-raczej-oznaką-pokory-aniżeli-dumy
jonathan swiftpróżnośćjestraczejoznakąpokoryaniżelidumypróżność jestjest raczejraczej oznakąoznaką pokorypokory aniżelianiżeli dumypróżność jest raczejjest raczej oznakąraczej oznaką pokoryoznaką pokory aniżelipokory aniżeli dumypróżność jest raczej oznakąjest raczej oznaką pokoryraczej oznaką pokory aniżelioznaką pokory aniżeli dumypróżność jest raczej oznaką pokoryjest raczej oznaką pokory aniżeliraczej oznaką pokory aniżeli dumy

Duma bez pokory - to próżność; pokora bez dumy - to podłość.Człowiek, który nieobeznany jest z wiedzą astrologii, zasługuje raczej na miano błazna, aniżeli lekarza.Miłość jest dumna i bez dumy nie może się rozwinąć. Miłość bez dumy jest chora i upokarzająca.Wolałabym raczej popełnić błędy w imię dobroci i miłości aniżeli czynić cuda żywiąc w sercu nieżyczliwość i surowość.Gdy się dobrnie do siedemdziesiątki, to się je lepiej, śpi głębiej, czuje raźniej, aniżeli wówczas, gdy człowiek ma trzydzieści lat. Jest prawdopodobnie znacznie zdrowiej mieć kobiety w głowie, aniżeli w ramionach...Najprawdziwszą wielkości oznaką jest nienasycenie.