Próżność kojarzy się z próżniactwem. Jeśli posiadać kobietę nie zawsze jest przyjemnością, w każdym razie jest to już pewnego rodzaju zatrudnienie.


próżność-kojarzy-ę-z-próżniactwem-jeśli-posiadać-kobietę-nie-zawsze-jest-przyjemnośą-w-każdym-razie-jest-to-już-pewnego-rodzaju
claude prosper jolyot crebillionpróżnośćkojarzysiępróżniactwemjeśliposiadaćkobietęniezawszejestprzyjemnościąkażdymrazietojużpewnegorodzajuzatrudnieniepróżność kojarzykojarzy sięz próżniactwemjeśli posiadaćposiadać kobietękobietę nienie zawszezawsze jestjest przyjemnościąw każdymkażdym razierazie jestjuż pewnegopewnego rodzajurodzaju zatrudnieniepróżność kojarzy siękojarzy się zsię z próżniactwemjeśli posiadać kobietęposiadać kobietę niekobietę nie zawszenie zawsze jestzawsze jest przyjemnościąw każdym raziekażdym razie jestjest to jużjuż pewnego rodzajupewnego rodzaju zatrudnieniepróżność kojarzy się zkojarzy się z próżniactwemjeśli posiadać kobietę nieposiadać kobietę nie zawszekobietę nie zawsze jestnie zawsze jest przyjemnościąw każdym razie jestrazie jest to jużjest to już pewnegojuż pewnego rodzaju zatrudnieniepróżność kojarzy się z próżniactwemjeśli posiadać kobietę nie zawszeposiadać kobietę nie zawsze jestkobietę nie zawsze jest przyjemnościąkażdym razie jest to jużrazie jest to już pewnegojest to już pewnego rodzaju

Zawsze nazywał w myśli morze la mar, bo tak nazywają je ludzie po hiszpańsku, gdy je kochają. Czasami ci, co je kochają, mówią o nim złe słowa, ale zawsze tak, jakby chodziło o kobietę. Niektórzy młodzi rybacy - ci, co używali bój jako pływaków do linek i mieli motorówki kupione wtedy, gdy wątroby rekinów przyniosły im dużo pieniędzy - mówili o nim el mar, co jest rodzaju męskiego. Mówili o nim jak o przeciwniku bądź miejscu, bądź nawet wrogu. Ale stary zawsze myślał o nim w rodzaju żeńskim, jako o czymś, co udziela lub odmawia wielkich łask, a jeśli robi rzeczy straszne i złe, to dlatego, że nie może inaczej. Rząd państw zasadza się na pięciu różnych rzeczach: na religii, na ogólnych zasadach rządu, na szczegółowych prawach, na zwyczajach i obyczajach. Wszystkie one pozostają we wzajemnych ze sobą stosunkach. Jeśli jedną z nich odmienicie, inne postępują za nią powoli, co zawsze wiedzie do pewnego rodzaju rozdźwięku.Kobiety są cudownie praktyczne. O wiele praktyczniejsze od nas. W pewnego rodzaju sytuacjach często zapominamy wspomnieć o małżeństwie, a one zawsze nam o tym przypomną.Kochać kobietę inteligentną, jest przyjemnością pederasty.Zarówno najwyższa, jak i najniższa forma krytyki jest pewnego rodzaju autobiografią.W naturze rzeczy leży to, że błąd często bywa lepszy od prób jego naprawienia. W każdym razie dobro od dawna utrwalone jest zawsze bardziej pożądane od tego, co wprawdzie doskonalsze, ale nie ugruntowane.