Próżnowaniem poniża się dary natury.


próżnowaniem-poniża-ę-dary-natury
mikołaj kopernikpróżnowaniemponiżasiędarynaturypróżnowaniem poniżaponiża sięsię darydary naturypróżnowaniem poniża sięponiża się darysię dary naturypróżnowaniem poniża się daryponiża się dary naturypróżnowaniem poniża się dary natury

Ci, co sądzą, że Bóg nie daje niczego za nic, nie znają Go. Ci, którzy mniemają, iż daje On wszystko za nic, wcale nie znają Go lepiej ani też samych siebie. Dary Boga mają swój początek i koniec, a pośrodku są nasze niezwykle skromne dary i w gruncie rzeczy też do Niego należące.Boję się Greków, nawet gdy niosą dary.. . . czy kiedy się kogoś kocha, to się go poniża?Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu jest tak samo urojona, jak stałość naszej natury.Piękno natury jest uzewnętrznieniem natury.Cudowne zjawiska są wspaniałymi wydarzeniami. Powstają przy udziale ukrytych praw natury, których istnienia nie uświadamia sobie większość ludzi. Cuda nie są odstępstwami od natury, ale właśnie opierają się na nich.