Próbę na­wiąza­nia zna­jomości z dziew­czyną kom­pli­kuje fakt że wszędzie chodzą razem...


próbę-na­wiąza­nia-zna­jomoś-z dziew­czyną-kom­pli­kuje-fakt-że wszędzie-chodzą-razem
whopróbęna­wiąza­niazna­jomościz dziew­czynąkom­pli­kujefaktże wszędziechodząrazempróbę na­wiąza­niana­wiąza­nia zna­jomościzna­jomości z dziew­czynąz dziew­czyną kom­pli­kujekom­pli­kuje faktfakt że wszędzieże wszędzie chodząchodzą razempróbę na­wiąza­nia zna­jomościna­wiąza­nia zna­jomości z dziew­czynązna­jomości z dziew­czyną kom­pli­kujez dziew­czyną kom­pli­kuje faktkom­pli­kuje fakt że wszędziefakt że wszędzie chodząże wszędzie chodzą razempróbę na­wiąza­nia zna­jomości z dziew­czynąna­wiąza­nia zna­jomości z dziew­czyną kom­pli­kujezna­jomości z dziew­czyną kom­pli­kuje faktz dziew­czyną kom­pli­kuje fakt że wszędziekom­pli­kuje fakt że wszędzie chodząfakt że wszędzie chodzą razempróbę na­wiąza­nia zna­jomości z dziew­czyną kom­pli­kujena­wiąza­nia zna­jomości z dziew­czyną kom­pli­kuje faktzna­jomości z dziew­czyną kom­pli­kuje fakt że wszędziez dziew­czyną kom­pli­kuje fakt że wszędzie chodząkom­pli­kuje fakt że wszędzie chodzą razem

Bo je­den po­całunek zmienia wszys­tko ... Całą niewin­ność zna­jomości i sym­pa­tii... Wiele rzeczy kom­pli­kuje . -nasia
bo ­den-po­całunek-zmienia-wszys­tko-całą-niewin­ność-zna­jomoś-i sym­pa­tii-wiele-rzeczy-kom­pli­kuje
Wy­rozu­miałość jest owo­cem zna­jomości włas­nych błędów. -Alfred Aleksander Konar
wy­rozu­miałość-jest owo­cem-zna­jomoś-włas­nych-błędów
Każda z nas jest czyjąś była dziew­czyną, ale nie każda pot­ra­fi znieść to z honorem... -Majka_Majdan
każda-z nas-jest czyjąś-była-dziew­czyną-ale-nie każda-pot­ra­fi-znieść-to z honorem