Próba zmiany nic nie zmienia.


próba-zmiany-nic-nie zmienia
john douglas cockcroftpróbazmianynicnie zmieniapróba zmianyzmiany nicnic nie zmieniapróba zmiany niczmiany nic nie zmieniapróba zmiany nic nie zmienia

Wszystko się zmienia z wyjątkiem samego prawa zmiany. -Heraklit z Efezu
wszystko-ę-zmienia-z-wyjątkiem-samego-prawa-zmiany
Wszys­tko się zmienia z wyjątkiem sa­mego pra­wa zmiany. -Heraklit z Efezu
wszys­tko ę-zmienia-z wyjątkiem-­mego-pra­wa-zmiany
Człowiek zaw­sze po­zos­ta­je sobą, to się nie zmienia. Lecz on sam zmienia się nieus­tannie i nic na to nie poradzi. -Neil Gaiman
człowiek-zaw­sze-po­zos­­-sobą-to ę-nie zmienia-lecz on sam-zmienia ę-nieus­tannie-i nic-na to nie poradzi
Do trzech ra­zy sztuka... próba, próba ge­neral­na, premiera. -Kapitan
do trzech-ra­zy-sztuka-próba-próba-ge­neral­na-premiera
Zmiany są tym, co ludzie ro­bią, kiedy nie po­zos­tało im już nic innego. -Holly Black
zmiany-są tym-co ludzie-ro­bią-kiedy-nie po­zos­ło-im już-nic-innego
Cierpienie jest próbą człowieczeństwa człowieka, próbą jego wewnętrznej prawdy; jego maski opadają, traci sens wszelka gra. -Józef Tischner
cierpienie-jest-próbą-człowieczeństwa-człowieka-próbą-jego-wewnętrznej-prawdy-jego-maski-opadają-traci-sens-wszelka-gra