Próba zmiany nic nie zmienia.


próba-zmiany-nic-nie zmienia
john douglas cockcroftpróbazmianynicnie zmieniapróba zmianyzmiany nicnic nie zmieniapróba zmiany niczmiany nic nie zmieniapróba zmiany nic nie zmienia

Wszystko się zmienia z wyjątkiem samego prawa zmiany.Wszys­tko się zmienia z wyjątkiem sa­mego pra­wa zmiany.Człowiek zaw­sze po­zos­ta­je sobą, to się nie zmienia. Lecz on sam zmienia się nieus­tannie i nic na to nie poradzi.Do trzech ra­zy sztuka... próba, próba ge­neral­na, premiera.Zmiany są tym, co ludzie ro­bią, kiedy nie po­zos­tało im już nic innego.Cierpienie jest próbą człowieczeństwa człowieka, próbą jego wewnętrznej prawdy; jego maski opadają, traci sens wszelka gra.