Praca ciała koi zmęczenie umysłu


praca-ciała-koi-zmęczenie-umysłu
feliks feldheimpracaciałakoizmęczenieumysłupraca ciałaciała koikoi zmęczeniezmęczenie umysłupraca ciała koiciała koi zmęczeniekoi zmęczenie umysłupraca ciała koi zmęczenieciała koi zmęczenie umysłupraca ciała koi zmęczenie umysłu

Wesołość jest najlepszą higieną ciała i umysłu.Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca.Myśl jest pracą umysłu, marzenie jest jego rozkoszą. Kto myśl zastępuje marzeniem, ten nie odróżnia pożywienia od trucizny.Praca fizyczna to wytchnienie w stosunku do pracy umysłu. Pracując rękami przesuwamy coś, poruszamy rzeczy i przedmioty. Pracując umysłem i wyobraźnią, trzeba ruszyć z miejsca siebie, przeobrażać siebie, kształtować siebie. A to o wiele trudniejsze.Prawdziwy spokój umysłu przychodzi po zaakceptowaniu najgorszego. Dla naszego umysłu oznacza to, jak sądzę uwolnienie energii.Umiarkowanie i praca są prawdziwymi lekarzami człowieka: praca wzmaga apetyt, zaś wstrzemięźliwość zabrania nadużywać go.