Praca jest świetnym środkiem, aby w cierpieniu znowu nas postawić na nogi.


praca-jest-świetnym-środkiem-aby-w-cierpieniu-znowu-nas-postawić-na-nogi
johann peter eckermannpracajestświetnymśrodkiemabycierpieniuznowunaspostawićnanogipraca jestjest świetnymświetnym środkiemaby ww cierpieniucierpieniu znowuznowu nasnas postawićpostawić nana nogipraca jest świetnymjest świetnym środkiemaby w cierpieniuw cierpieniu znowucierpieniu znowu nasznowu nas postawićnas postawić napostawić na nogipraca jest świetnym środkiemaby w cierpieniu znowuw cierpieniu znowu nascierpieniu znowu nas postawićznowu nas postawić nanas postawić na nogiaby w cierpieniu znowu nasw cierpieniu znowu nas postawićcierpieniu znowu nas postawić naznowu nas postawić na nogi

Lata szczęśliwe są latami zmarnowanymi, praca postępuje tylko w cierpieniu.Władza nie jest środkiem, ale celem. Nie wprowadza się dyktatury po to, aby ochronić rewolucję; robi się rewolucję po to, aby ustanowić dyktaturę.Największą chlubą nie jest to, aby się nie potknąć, ale to aby po każdym upadku dźwignąć się i stanąć na nogiMój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca.Bóg nie stworzył kobiety z głowy mężczyzny - aby nim nie rządziła, nie stworzył z nogi - aby nie była niewolnicą, ale z żebra - aby była bliska jego sercu!Są kobiety, które aby zatuszować swoje krzywe nogi, noszą bardzo duże dekolty.