Praca jest balsamem życia, praca jest źródłem cnót.


praca-jest-balsamem-życia-praca-jest-źródłem-cnót
johann gottfried herderpracajestbalsamemżyciapracaźródłemcnótpraca jestjest balsamembalsamem życiapraca jestjest źródłemźródłem cnótpraca jest balsamemjest balsamem życiapraca jest źródłemjest źródłem cnótpraca jest balsamem życiapraca jest źródłem cnót

Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca.Miłość jako praca jest prostytucją, jako zabawa - flirtem; a to, co jest naprawdę miłością, nie jest ani pracą, ani zabawą, jest czymś trzecim, równie dalekim od pracy, jak od zabawy.Praca jest solą życia.Umiarkowanie i praca są prawdziwymi lekarzami człowieka: praca wzmaga apetyt, zaś wstrzemięźliwość zabrania nadużywać go.Praca nie jest cnotą, lecz warunkiem cnotliwego życia.Żyć bez pracy - raczej popełnić samobójstwo. A więc praca ważniejsza jest od życia.