Praca jest miarą wartości.


praca-jest-miarą-wartoś
fryderyk engelspracajestmiarąwartościpraca jestjest miarąmiarą wartościpraca jest miarąjest miarą wartościpraca jest miarą wartości

Miara, jaką ktoś mierzy swą miłość, jest miarą biologicznej jego wartości.Miarą wartości teatru jest jego repertuar stały.Polityka to nie jest praca, to są zajęcia, polityka stwarza sytuacje, a nie wartości.Polityka to nie jest praca, to są zajęcia, polityka stwarza sytuacje, a nie wartości...Polityka to nie jest praca, to są zajęcia, polityka stwarza sytuacje, a nie wartości…Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca.