Praca jest solą życia.


praca-jest-solą-życia
anonimpracajestsolążyciapraca jestjest soląsolą życiapraca jest soląjest solą życiapraca jest solą życia

Seks solą życia! Ależ tak! Tylko któż widział objadać się solą.Praca jest balsamem życia, praca jest źródłem cnót.Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca.Życie byłoby miłe, gdy­by wszys­tko było słod­kie. I sa­ma sól jest gorzka, ale trochę so­li do pot­ra­wy na­daje smak. Trud­ności są solą życia.Praca nie jest cnotą, lecz warunkiem cnotliwego życia.Żyć bez pracy - raczej popełnić samobójstwo. A więc praca ważniejsza jest od życia.