Praca najlepiej bawi.


praca-najlepiej-bawi
ludwik pasteurpracanajlepiejbawipraca najlepiejnajlepiej bawipraca najlepiej bawi

Ile dusz bawi się wymyślaniem drobnych umartwień, przez co czują się jakby zwolnione od tamtych umartwień, jakie życie, praca ze sobą przynoszą.Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca.Jak głód najlepiej jeść gotuje, tak fatyga najlepiej ściele.Najlepiej służymy swej partii, najlepiej służąc państwu.Postęp w rodzinie: najlepiej aby za głupotę rodziców płaciły dzieci nie narodzone. Najlepiej cenę życia.Umiarkowanie i praca są prawdziwymi lekarzami człowieka: praca wzmaga apetyt, zaś wstrzemięźliwość zabrania nadużywać go.