Praca rozumna i wytrwała, która nie myśli o zbieraniu owoców w tydzień po posiewie, nad przepaściami przerzuca mosty.


praca-rozumna-i-wytrwała-która-nie-myśli-o-zbieraniu-owoców-w-tydzień-po-posiewie-nad-przepaściami-przerzuca-mosty
bolesław pruspracarozumnawytrwałaktóraniemyślizbieraniuowocówtydzieńpoposiewienadprzepaściamiprzerzucamostypraca rozumnarozumna ii wytrwałaktóra nienie myślimyśli oo zbieraniuzbieraniu owocówowoców ww tydzieńtydzień popo posiewienad przepaściamiprzepaściami przerzucaprzerzuca mostypraca rozumna irozumna i wytrwałaktóra nie myślinie myśli omyśli o zbieraniuo zbieraniu owocówzbieraniu owoców wowoców w tydzieńw tydzień potydzień po posiewienad przepaściami przerzucaprzepaściami przerzuca mostypraca rozumna i wytrwałaktóra nie myśli onie myśli o zbieraniumyśli o zbieraniu owocówo zbieraniu owoców wzbieraniu owoców w tydzieńowoców w tydzień pow tydzień po posiewienad przepaściami przerzuca mostyktóra nie myśli o zbieraniunie myśli o zbieraniu owocówmyśli o zbieraniu owoców wo zbieraniu owoców w tydzieńzbieraniu owoców w tydzień poowoców w tydzień po posiewie

Nauka nie buduje mostów nad przepaściami myśli, lecz po prostu stoi jako tablica ostrzegawcza.Praca wytrwała zwycięża wszystko.Wytrwała praca pokona wszystko.Pracuj mocniej nad sobą niż nad swoją pracąMyśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiej. Myśli mają nad na­mi władzę. Myśli kradną nasze naj­skryt­sze zakątki umysłu. Myśli tworzą to, co chcieli­byśmy zro­bić, ale nie wypada.Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca.