Praca to najpodlejsza forma spędzania wolnego czasu


praca-to-najpodlejsza-forma-spędzania-wolnego-czasu
ferdek kiepskipracatonajpodlejszaformaspędzaniawolnegoczasunajpodlejsza formaforma spędzaniaspędzania wolnegowolnego czasupraca to najpodlejszanajpodlejsza forma spędzaniaforma spędzania wolnegospędzania wolnego czasupraca to najpodlejsza formanajpodlejsza forma spędzania wolnegoforma spędzania wolnego czasupraca to najpodlejsza forma spędzanianajpodlejsza forma spędzania wolnego czasu

Stwierdzono, że demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu.Sekret bycia nieszczęśliwym polega na posiadaniu wolnego czasu, który możemy poświęcić na zastanawianie się, czy jesteśmy szczęśliwi, czy też nie.Miłość - najbardziej poetycka forma marnowania czasu.Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca.Taką samą przez się działającą formą, wywołującą estetyczne zadowolenie nazywam Czystą Formą. Nie jest to więc forma pozbawiona treści, bo takiej żaden żywy stwór stworzyć nie potrafi, tylko ta w której życiowe składniki stanowią element drugorzędny.Tyrania księcia wcale nie przybliża ruiny państwa bardziej niż obojętność na wspólne dobro w rzeczypospolitej. Wyższość wolnego państwa w tym się zakłada, że lepiej gospodaruje ono dochodami; a jeśli gorzej?'1 Wyższość wolnego państwa na tym polega, że nie ma w nim faworytów; ale jeśli jest inaczej, jeśli zamiast przyjaciół i krewnych księcia wzbogacić trzeba przyjaciół i krewnych tych wszystkich, co uczestniczą w rządzeniu - wtedy przepadło wszystko.