Praca uodparnia na ból.


praca-uodparnia-na-ból
cyceronpracauodparnianabólpraca uodparniauodparnia nana bólpraca uodparnia nauodparnia na bólpraca uodparnia na ból

Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca.Umiarkowanie i praca są prawdziwymi lekarzami człowieka: praca wzmaga apetyt, zaś wstrzemięźliwość zabrania nadużywać go.Na­wet włas­ny ból nie jest tak ciężki jak ból z kimś współod­czu­wany, ból za ko­goś, dla ko­goś, zwielok­rotniony przez wyobraźnię.Można dowieść słuszności tezy o zacieraniu się różnic między pracą umysłową a fizyczną. Tylko od przeciwnej strony. Nasza praca umysłowa nabrała wszelkich cech pracy fizycznej.Praca jest balsamem życia, praca jest źródłem cnót.Pamiętaj: Ból dyscypliny jest mniejszy niż ból żalu.