Praca wytrwała zwycięża wszystko.


praca-wytrwała-zwycięża-wszystko
wergiliuszpracawytrwałazwyciężawszystkopraca wytrwaławytrwała zwyciężazwycięża wszystkopraca wytrwała zwyciężawytrwała zwycięża wszystkopraca wytrwała zwycięża wszystko

Wytrwała praca pokona wszystko.Praca wszystko zwycięża. Labor omnia vincitPraca rozumna i wytrwała, która nie myśli o zbieraniu owoców w tydzień po posiewie, nad przepaściami przerzuca mosty.Miłość wszystko zwycięża!Miłość wszystko zwycięża i my ulegamy miłości.Wszystko co z Boga zrodzone, zwycięża świat.